Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

 

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a webshop-on keresztül történő értékesítést az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint végzi. A megrendelés véglegesítésével a Vevő és az Értékesítő közötti szerződés részévé válik az alábbi ÁSZF. Kérjük, hogy szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi dokumentumot.

I. Az általános szerződési feltételek valamennyi Vevőre vonatkozó rendelkezései

Szolgáltató, Értékesítő adatai:
Neve:                                          Wlasitsch Tamás E.V.
Székhelyének címe:                  1115 Budapest, Fraknó utca 26/A 9.em 29-es ajtó

Levelezési cím:                          2049 Diósd, Tücsök utca 15   
Adószáma:                                 57085003-1-43

Képviselő:                                   Wlasitsch Tamás

Képviselő telefonszáma:           +36707089370
Elektronikus levelezési címe:    wlatawlata@gmail.com

Bankszámlaszám (EURO):        HU50 1040 1938 7853 5556 5154 1040

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név:                                              NetMasters Europe Kft.
Székhely:                                     4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
Elektronikus elérhetőség:          szia@netmasters.hu

Levelezési címe:                          1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése szerint tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

FOGALMAK

Felek: Szolgáltató, Értékesítő és Vevő együttesen.
Fogyasztó, Vevő: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, Vevő.
A szolgáltatás vételára: A szolgáltatás teljes, maradéktalan díja egyösszegben bankszámlára átutalva.
Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Jótállás: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollevők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.
Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Értékesítő nem iktatja.
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetőségé évi 99% feletti. A weboldal teljes adattartalmáról napi rendszerességgel mentés készül, így az eredeti adattartalom visszaállítható.
A weboldalon megjelenő adatokat az ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. adatbázisban tároljuk. A személyes adatok és az üzleti titok védelmét szolgálják a kiszolgáló eszközök és intézkedések.

Vételárak és forgalmi adó
A webshop a termékek vételárát euróban jelöli meg, amelyre további ADÓ nem kerül felszámításra. Az Értékesítő jogosult a webshopban kínált termékek vételárainak módosítására. A vételárak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre, de fenntartjuk a jogot a korrekcióra a webshopban fellépő technikai vagy adminisztrációs hiba vagy egyéb hiányosság (pl. nyilvánvaló elírás) esetén. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után az Értékesítő azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. Az így létrejött szerződés a megrendelés visszaigazolása esetén sem tekinthető érvényesnek. Amennyiben Vevő a terméket ezt követően is meg kívánja vásárolni, azt az Értékesítő számára megküldött e-mail vagy új webshop-rendelés útján teheti meg.

A vásárlás folyamata
A Szolgáltatás kiválasztása
A honlapon szereplő szolgáltatáskategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt szolgáltatáscsaládot, és ezen belül az egyes szolgáltatást. Az egyes szolgáltatásra kattintva találja a szolgálatás ismertetőjét, árát. A vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.  Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés
A Szolgálatás kiválasztása után Vevő a „Kosárba”, gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Vevőnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Fizetés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése
A honlap használata során Vevő a honlap tetején található „Kosár” ikon gombra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van, a „Kosár” gombra való kattintás után, a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása
„Kosár” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a Vevő által kiválasztott termékek megvásárlása esetén a Vevő által fizetendő teljes vételár. A kosárban a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva töltheti ki személyes adatait, amennyiben még nem regisztrált, vagy a „Kattints ide a bejelentkezéshez” gombra kattintva beléphet rendszerünkbe?

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Vevő által megrendelni kívánt szolgáltatások, valamint a Vevő adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Értékesítő részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vevő minősül ajánlattevőnek.

Vevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Értékesítő jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Értékesítő, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Értékesítő e-mail-ben visszaigazolja Vevő számára az ajánlatot. Amennyiben Vevő azt észleli, hogy a visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, cím, telefonszám stb.), úgy Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Értékesítővel e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel Értékesítővel a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg a rendszerbe. A szerződés akkor jön létre, amikor az Értékesítő által küldött visszaigazoló e-mail a Vevő számára a levelező rendszerében hozzáférhetővé válik.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
A Vevőnek a megrendelés során a véglegesítés elött folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gomb használatával az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett).
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Vevő tartozik felelősséggel az általa megadott adatokért. Az Értékesítő a Vevő által megadott adatok alapján végzi a megrendelés teljesítését, számlázza és biztosítja a szolgáltatást. Vevő köteles viselni minden kárt, amely a hibás adat beviteléből, a pontatlanul megadott adatokból ered.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Visszaigazolás
Az Értékesítő a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben ez a visszaigazolás a megrendelés leadásától számított 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.
Vevő a megrendelés visszaigazolására küldött válaszban tud tájékozódni, kérdéseket feltenni az ügyfélszolgálatnak. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Értékesítőhöz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Megrendelés módosítása, törlése
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a megrendelés leadásakor a Vevő számára az Értékesítő webshop szoftvere azonnal értesítést küld a rendelés felvételének tényéről. Ennek az üzenetnek a Vevő számára történő megküldését követő 24 óráig jogosult a Vevő a rendelését elektronikus úton visszavonni, módosítani.

Fizetési feltételek és fizetési módok
A szolgáltatás feltétele a vételár egy összegű, maradéktalan kiegyenlítése mindkét oldalról (Értékesítő és Vevő) igazolható bank utalása és érkeztetése.
A szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 – banki utalás a fentiekben megadott EURO-s bankszámla

Teljesítési határidő
A szolgáltatás teljesítése a Honlapon meghirdetett időpontban kerül sor, amelyet az Értékesítő vismajor esetén változtathat a Vevővel egyeztetve. Amennyiben erre nem erre sor úgy egy későbbi időpontban teljesíthető a szolgáltatás.

Elektronikus számlázás

A 2007.évi CXXVII. Törvény 175 paragrafusa szerinti elektronikus számlázást alkalmaz Értékesítő, amelyet Vevő tudomásul vesz és elfogad.

Tulajdonjogi kikötés és jogfenntartás
Értékesítő jogosult visszatartani a szolgáltatást, amíg meg nem győződik arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének a kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a termék ellenértékének a megfizetésére nem került teljes mértékben sor, az Értékesítő az ellenérték kiegészítésére hívja fel a Vevőt.

Vismajor

Amennyiben Vevő a korábban meghirdetett és általa elfogadott szolgálatás napján nem jelenik meg a honlapon meghirdetett helyszínen és a távolmaradásról 24 órával korábban (igazolható formában) nem értesíti Értékesítőt, Szolgáltatót (pl. telefon, e-mail, SMS) úgy a Szolgálatás teljesítettnek tekinthető, illetve annak minősül. Ezzel Vevő tudomásul veszi a Szolgálatás megvalósulását, megtörténtét. Értékesítő felé semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel!

 

Részleges érvénytelenség
Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen vagy hiányos, hibás, a szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen vagy hiányos, hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései vagy a rendelkezés alapján a felek feltehető szándékai szerinti rendelkezés irányadó alkalmazandóak.

II. Fogyasztókra irányadók különös rendelkezések
1. Gyermek és fiatalkorúak védelme

Az Értékesítő vagy képviselője kétség esetén jogosult felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a szerződés teljesítését Értékesítő jogosult megtagadni. Valamennyi Szolgálgatási tárgyban megjelelőt oktatáson csak és kizárólag 16 éve feletti személy vehet részt!

2. Elállási jog
Az elállási jog kizártsága: Vevő a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben bódult, ittas vagy egyéb egészségi okból kizáró ok állfent, tekintettel arra, hogy néhány esetben – ilyenek például a gyakorlati oktatások – a szolgáltatás bizonyos biztonsági kockázatot rejt megában. Ebben az esetben a Vevő nem tarthat igényt a szolgálatás díjának Értékesítő általi visszafizetésére.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  Vevő az Értékesítő által meghirdetett szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Vevő szóban vagy írásban közölheti az Értékesítővel a panaszát, amely az Értékesítőnek illetve az Értékesítő érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgálatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
  Amennyiben az Értékesítő a Vevő panaszát elutasítja, úgy Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Bekeltető Testülethez is fordulni: a bekeltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett Értékesítővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  III. Adatvédelem és egyéb rendelkezések
  Adatkezelő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
  Az Adatkezelő a honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást a webshop-pal összefüggő adat kezelésről.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató, Értékesítő jogosult egyoldalúan az ASZF bármely feltételét bővíteni, módosítani vagy törölni. Változás esetén a Weboldal tulajdonosa tájékoztatást ad Honlap felületén az érintett területről.

 

Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztó védelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR

 

Budapest, 2023. Július 04.